Izolácia podláh

Aby sa zabezpečila účinná tepelná izolácia budovy, musia sa odstrániť všetky potenciálne miesta úniku – difúzie tepla. Veľmi dobrým príkladom je často prehliadaná podlaha, ktorá spôsobuje obrovské tepelné straty.

Nástreky polyuretánovej peny sú okrem tepelnoizolačných parametrov mechanicky odolné, najmä vďaka kompresii. Eliminácia tepelných mostov, odstránenie kapilárnej vlhkosti a schopnosť dokonale sa prispôsobiť do ľubovoľného tvaru (napr. trubka, drôty, atď.), robia tento systém izolácie ideálnym pre izoláciu podláh. Na izoláciu podláh používame tvrdú penu, ktorá má veľmi dobré mechanické vlastnosti (je pochôdzna). Nanáša sa striekaním, čím vznikne jednoliaty povrch, ktorý tak vytvorí tepelnú a hydroizolačnú vrstvu.

izolacia-podlahy-pur-penou